KASY ONLINE

KASY ONLINE są coraz bardziej popularne. Można powiedzieć, że jest to pewien rodzaj rewolucji w branży kas fiskalnych. Kasy online to jest zupełnie świeża kategoria urządzeń fiskalnych. Te urządzenia mają możliwość komunikowania się bezpośredniego i samodzielnego z Centralnym Rejestrem Kas, który jest prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Każda kasa online łączy się z centralnym rejestrem co dwie godziny. Rejestr kas zajmuje się gromadzeniem dużej ilości danych tj. paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, raporty dobowe.

KASY ONLINE możemy wykorzystywać we wszystkich możliwych branżach, gdzie jesteśmy zobligowani używać kasy fiskalnej. I w tym miejscu nasi klienci dzielą się na różnego rodzaju podatników. Takich, którzy muszą wymienić kasę fiskalną tradycyjną na kasę online w terminach wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów. Nie mający obowiązku wymiany kas fiskalnych oraz tacy prowadzący działalność gospodarczą, którzy nigdy nie mieli obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W tej ostatniej grupie mamy takich, którzy zaczynają swoją działalność i są w związku z tym zobowiązani do zakupu kasy fiskalnej oraz takich, którzy mogą zostać przy standardowej kasie fiskalnej, ale Ministerstwo Finansów namawia do zmiany oferując ulgę do 700 pln.

Obsługa kas fiskalnych standardowych i kas fiskalnych online jest praktycznie taka sama. Różnicą jest fakt, że kasy online podłączone są obowiązkowo do systemu Ministerstwa Finansów.

Warunki techniczne do podłączenia kasy fiskalnej są bardzo proste. Do pracy z kasą online potrzebne jest standardowe złącze internetowe lub wifi, GPRS z karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej lub mniej popularne udostępnianie internetu przez kabel USB. Nasz serwis podłączy każde urządzenie fiskalne online.